Thumb 2b643c04178f0f5d9774f0fd7dfd974b2e124e0b
01682106c96b58f351dde7b8bc9b7d2bfd8e2e4a

Ben Franken

Ik collecteer omdat:

Mijn oudste zoon Pepijn (4 jaar) heeft het Cornelia de Lange Syndroom en daarom voel ik mij erg verbonden bij de missie van Het Gehandicapte Kind. "Geen kind zonder vriendjes" Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 85% van de kinderen met een handicap geen vriendjes in de buurt hebben wonen en dat 62% zich eenzaam voelt.. Het Gehandicapte kind maakt zich sterk om kinderen met een beperking op te laten groeien met leeftijdsgenootjes op school in de buurt, In de speeltuin om de hoek of de sportclub in het dorp.
Tikkie
86

donaties

€ 847

ingezameld