Thumb 3d7ad2a01b1bf5e234e1a39b32c1902c09448cca
01682106c96b58f351dde7b8bc9b7d2bfd8e2e4a

Maartje Boere

Ik collecteer omdat:

We met eigen ogen zien hoe belangrijk het is om deze kinderen ook echt kind te laten zijn. Samen spelen, goede voorzieningen, aanpassingen. Wij doen dit voor Jente en alle andere bijzondere, speciale kinderen.
Tikkie
100

donaties

€ 573

ingezameld