Thumb 8297a85036a42d22af3090f57d88b49ee8993941
01682106c96b58f351dde7b8bc9b7d2bfd8e2e4a

Marianne Kleinjan-van Driel

Ik collecteer omdat:

deze collecte voor 2 goede doelen is: voor het Gehandicapte Kind, maar ook voor de zorgwoning Villa STOER, waar onder andere onze dochter Linde samen met Sven, Nancy, Thomas, Juliette, Namara, Kayleigh in gaan wonen! Deze zorgwoning wordt gerealiseerd in de gemeente Albrandswaard. 16 jongelui met een verstandelijke beperking gaan hier wonen in een toekomstbestendige woning met 24/7 zorg. Helpt u mee bouwen aan Villa STOER? Wij hebben nog veel (bouw)stenen nodig en met elke bouwsteen komen wij dichter bij het realiseren van Villa STOER!
Tikkie
93

donaties

€ 1.606

ingezameld