Thumb 5c42b39d44df0233350f6ac050ac3d97f56d9b18
01682106c96b58f351dde7b8bc9b7d2bfd8e2e4a

Pauline Volkert

Ik collecteer omdat:

Talentvolle jongeren met een beperking sparen voor leuke uitstapjes met hun vriendenclubje. La Oya’s vriendenclubje. Mooie herinneringen maken en gelijkgestemden ontmoeten. Collega’s en goede vriendschappen creëren.
Tikkie
6

donaties

€ 27

ingezameld