Ouderinitiatief de Zuidplas

Ik collecteer omdat:

Ouderinitiatief de Zuidplas zorgt voor de huisvesting en de zorg voor 19 jongeren met een beperking in Moordrecht. We willen dat zij een gelukkig en zo normaal mogelijk leven kunnen leiden in een omgeving met leeftijdgenoten. Met uw donatie (waarvan 50% naar onze bewoners gaat en 50% naar het Gehandicapte Kind) kunnen wij geluksmomenten voor onze prachtige bewoners creëren. Zij genieten enorm van muziek en dans en onze grootste wens op dit moment is dan ook de aanschaf van een silent disco set.

Meer informatie over Stichting Ouderinitiatief de Zuidplas en het Gehandicapte Kind kunt u terugvinden via www.stichtingdezuidplas.nl en www.hetgehandicaptekind.nl.

Tikkie
3

donaties

€ 45

ingezameld