Thumb a1fcb15b9af03e4da4f8af840f66754e37c39351
01682106c96b58f351dde7b8bc9b7d2bfd8e2e4a

Gebaren met Lotte & max

Ik collecteer omdat:

Stichting Praten met je handen wil kinderen spelenderwijs gebaren leren. Dit jaar gaat het geld naar de ontwikkeling van interactieve voorleesboekjes met App. Help je mee?
Tikkie
70

donaties

€ 742

ingezameld