Marianne Kleinjan-van Driel

Ik collecteer omdat:

deze collecte voor 2 goede doelen is: voor het Gehandicapte Kind, maar ook voor de zorgwoning Villa STOER, waar onder andere onze dochter Linde samen met Sven, Nancy, Thomas, Juliette, Namara, Kayleigh in gaan wonen! Deze zorgwoning wordt gerealiseerd in de gemeente Albrandswaard. 16 jongelui met een verstandelijke beperking gaan hier wonen in een toekomstbestendige woning met 24/7 zorg. Helpt u mee bouwen aan Villa STOER? Wij hebben nog veel (bouw)stenen nodig en met elke bouwsteen komen wij dichter bij het realiseren van Villa STOER!
Tikkie
0

Donaties

€ 0

ingezameld