Esther en Noah

Wij collecteren omdat:

Ik collecteer voor kinderen met een handicap zodat ze minder beperkingen ervaren. Zoals mijn zoon Noah en andere kinderen op speciaal onderwijs zoals de school Lichtenbeek in Arnhem.

Tikkie
15

Donaties

€ 149

ingezameld