Thumb c97e08479c3c7b3d23796576bf05b73e2937ee02
01682106c96b58f351dde7b8bc9b7d2bfd8e2e4a

Papageno Huis Laren

Ik collecteer omdat:

Ondersteuning voor jongeren met autisme het verschil kunnen maken. Met de juiste begeleiding de weg naar zelfstandigheid beter kan worden bereikt. In Papageno Huis Laren halen we de buitenwereld naar binnen. Door corona kan dit nu niet, ons restaurant is dicht, en buitenactiviteiten zijn van groot belang. We sparen voor sportattributen, fietsen en voor een schommel, zo zorgen we voor in -en ontspanning. Helpt u mee dit te realiseren?
Tikkie
35

donaties

€ 297

ingezameld