Pauline van Brero

Ik collecteer omdat:

ik het belangrijk vind dat kinderen met een beperking opgroeien in contact met leeftijdgenootjes - met en zonder handicap. Dat ze samen spelen, leren en sporten.

Mijn persoonlijke motivatie is het kleinschalige wooninitiatief Stichting Gouda Up Wonen waar mijn zoon met verstandelijke beperking begin 2024 gaat wonen, samen met 8 andere jongvolwassenen.
Dit wooninitiatief (ouderinitiatief) is gerealiseerd door hun ouders vanuit de overtuiging dat een inclusieve samenleving inhoudt dat ook mensen met een verstandelijke beperking recht hebben op, behoefte hebben aan en vooral ook gebaat zijn bij een eigen woonruimte. Woonruimte die de mogelijkheid biedt een eigen leven te leiden, met eigen regie.
Om het wonen van onze jongeren mogelijk te maken is er veel geld nodig. Bijvoorbeeld voor de inrichting van de gezamenlijke ruimtes, ondersteunende systemen of een tuinplan.

Samen met Stichting het Gehandicapte Kind hebben we dit jaar voor het eerst deze online collectebus. Van de opbrengst komt 75% ten goede aan Stichting Gouda Up Wonen en 25% aan de mooie projecten van Stichting het Gehandicapte Kind.

Tikkie
25

Donaties

€ 460

ingezameld