Thumb 5b361f8a1763ae8b67f9b6c61b7f5ae8f011ea4f
01682106c96b58f351dde7b8bc9b7d2bfd8e2e4a

Perron 8 De Lichtenvoorde

Ik collecteer omdat:

juist in deze tijd extra ondersteuning voor mensen met een beperking extra hard nodig is! Zodra het weer kan zullen wij daarnaast voor de jeugd van De Lichtenvoorde graag een COOLE dag organiseren. Wij willen hen een onvergetelijke wintersportbeleving laten ervaren bij een indoor skihal.
Tikkie
16

donaties

€ 176

ingezameld