Thumb c7d6762a3d151091496449ef3661aa45d22b969a
01682106c96b58f351dde7b8bc9b7d2bfd8e2e4a

Scouting Pocahontas

Ik collecteer omdat:

Scouting Pocahontas collecteert voor het Gehandicapte Kind (NSGK) omdat ook kinderen met een handicap zo volwaardig mogelijk deel moeten kunnen nemen aan school, sport en andere activiteiten, samen met hun (niet-) gehandicapte vriendjes.

Tikkie
17

donaties

€ 90

ingezameld