Stichting GRIPklas

Wij collecteren omdat:

kinderen die je niet vaak ziet ook willen meedoen.

Op de GRIPklas bieden we les en zorg op maat, op een 'gewone' basisschool. Samen met basisschool De PIT maakt de GRIPklas ruimte voor inclusief onderwijs.

Het geld dat wordt opgehaald in deze collecte besteden we dit jaar aan een inclusief schoolplein, zodat buitenactiviteiten onze kinderen nog meer samen brengen.

Elke bijdrage, hoe bescheiden ook, is een stap op weg naar een meer inclusieve samenleving!

 

 

 

Tikkie
63

Donaties

€ 1.320

ingezameld