Stichting GRIPklas

Wij collecteren omdat:

...kinderen die je misschien niet zo vaak ziet wel graag mee willen doen. In de GRIPklas bieden we onderwijs en zorg op maat, op een 'gewone' basisschool. Samen met basisschool De PIT maakt de GRIPklas ruimte voor inclusief onderwijs.

Het geld dat wordt opgehaald in deze collecte besteden we aan activiteiten die de kinderen van de PIT en de GRIPklas samenbrengen. Elke bijdrage, hoe bescheiden ook, is een stap op weg naar een meer inclusieve samenleving!

 

 

 

Tikkie
133

Donaties

€ 3.423

ingezameld