Thumb 5df79ec5a846f7d8db67717d2d41bd9e744df968
01682106c96b58f351dde7b8bc9b7d2bfd8e2e4a

Kim Sleijster

Ik collecteer omdat:

Het is erg belangrijk, vooral in deze tijd, dat kinderen met een handicap samen kunnen spelen en sporten. Het is daarom ook fijn dat collectes door kunnen gaan via een online platform in plaats van via fysiek contact.
Tikkie
10

donaties

€ 34

ingezameld